Zarząd Oddziału 2023/2024

Zarząd Oddziału Bydgoszcz 2023/2024

Prezydent Oddziału - Kamila Sobczak
e-mail: prezydent@bydgoszcz.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Kamil Glazik
e-mail: skarbnik@bydgoszcz.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Jakub Kornaga
e-mail: sekretarz@bydgoszcz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) - Oliwia Tomaszewska
e-mail: vpe@bydgoszcz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Cecylia Szczech
e-mail: vpm@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

Koordynatorzy Lokalni Programów Stałych:

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Małgorzata Żulicka
e-mail: lore@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out) - Patrycja Sarzała
e-mail: leo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in) - Kinga Tkaczuk
e-mail: leo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Paulina Jaworska
e-mail: lpo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Alicja Majewska
e-mail: lora@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Jakub Garbarek
e-mail: lome@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Prawa Człowieka i Pokoju (LORP) - Olga Śmigielska
e-mail: lorp@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoszcz:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału - Zuzanna Korbel

Członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału - Magdalena Milewska 

Członkini Komisji Rewizyjnej Oddziału - Agnieszka Samek

e-mail: kro@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

Delegatka Oddziału - Kamila Sobczak

E-mail Zarządu Oddziału: zo@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.