Nowy numer konta

Znamy już numer naszego nowego konta bankowego! (na końcu posta)

Przypominam jednak, że do końca marca wciąż używamy starego konta. Od 01.04 zmianie ulegną wszystkie numery kont Stowarzyszenia (oddziałowe i centralne).

Harmonogram zmiany konta jest następujący:

do 27.03 - przelewy robimy TYLKO na stary numer konta Oddziału

28.03 - 31.03 - NIE wykonujemy przelewów na żadne z kont (ani na nowe, ani na stare)

od 01.04 - korzystamy TYLKO z nowego konta Oddziału

Nowy numer konta Oddziału Bydgoszcz funkcjonujący od kwietnia:

62 1600 1462 1713 5175 9000 0020

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.