19.07

Poniedziałek

00:00

Opieka nad Incomings (SCOPE) lipiec część 2

Maciej Lazarek
Opieka nad Incomings odbywających praktyki kliniczne w Bydgoszczy w II połowie lipca (studentka z Węgier + od 28 student z Portugalii, od 30 kolejny student z Portugalii i studentka z Rumunii). Bydgoszcz