18.06

Piątek

11:25

Zaburzenia Odżywiania - Peer Education

Julia Gatniejewska

Akcja mająca na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zaburzeń odżywiania, zwrócenie ich uwagi na charakterystyczne zachowania osób chorych oraz wskazanie dróg pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami.

Akcja przeprowadzona w dniu 18.06.2021 stacjonarnie dla uczniów szkoły średniej przy ul. Kijowskiej 7 w Bydgoszczy.

Prowadzenie zajęć - 2 godziny lekcyjne

Szkoła średnia ul. Kijowska 7 w Bydgoszczy