25.05

Wtorek

09:50

ProfiRAKtyka

Michał Janiak

W ramach projektu "ProfiRAKtyka" przeprowadziliśmy zajęcia online w IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, gdzie omówiliśmy najważniejsze zasady profilaktyki nowotworowej i zapoznaliśmy uczniów z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem, zwracając szczególną uwagę na możliwość zmniejszenia rozwoju nowotworów m.in. poprzez zaprzestanie palenia wyrobów tytoniowych. Wspomnieliśmy również o procesie nowotworzenia, cechach nowotworów oraz pokazaliśmy obrazy mikroskopowe komórek nowotworowych. Zajęcia trwały jedną godzinę lekcyjną. Odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez uczestników. Aktywizowaliśmy naszych uczestników poprzez zadawanie pytań w trakcie prezentacji oraz na zakończenie sprawdziliśmy ich więdzę z zakresu profilaktyki i nowotworów poprzez przygotowany quiz.

MS Teams