20.05

Czwartek

09:50

W kleszczach kleszczy - Peer Education

Zuzanna Korbel

Peer education. Zajęcia prowadzone online dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Odbyły się dwie lekcje, trwające 45 minut, łącznie udało się zaprezentować temat ok. 110 uczniom i uczennicom. Celem zajęć jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób odkleszczowych, w tym boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu. W trakcie zajęć został przeprowadzony quiz utrwalający zdobytą przez uczniów w trakcie wykładu wiedzę. Akcja cykliczna - przeprowadzana dwunasty raz w tym roku akademickim. 

Microsoft Teams