04.12

Środa

19:15

Poznaj Swoją Specjalizację Chirurgia

Adam Wełniak

Projekt ma formę wykładu kierowanego do wszystkich studentów kierunku lekarskiego tych na pierwszym roku jak i na szóstym. 
 W ramach tego projektu lekarze specjaliści opowiadają o swojej specjalizacji  poruszając takie aspekty jak np. : 
- dlaczego wybrali daną specjalizację  
- jak wyglądała rezydentura i początki ich kariery 
- jak wygląda ich praca po ukończeniu specjalizacji  
Pod koniec przewidziany jest czas na pytania od studentów obecnych na wykładzie. 
Średnio spotkanie trwa 1 albo 1,5 h.

Sala wykładowa Dom Studencki nr 3 ul. Curie 9 Bydgoszcz