22.11

Piątek

08:30

Medycyna na start

Maja Woźniakowska

Akcja jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas o profilu biologiczno-chemicznym, wiążących swoją przyszłość z medycyną lub kierunkami paramedycznymi. Jest lekcją anatomii, w teorii i w praktyce, w połączeniu z dyskusją i możliwością zadawania pytań związanych ze studiami. Wszystko to ma na celu zmotywowanie młodych ludzi do realizowania swoich planów oraz rozbudzenia w nich pasji do anatomii i medycyny.

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej CM UMK, ul. Łukasiewicza 1