Zarząd Oddziału 2021/2022

Zarząd Oddziału Bydgoszcz 2021/2022

Prezydent Oddziału - Paulina Koszykowska 
e-mail: prezydent@bydgoszcz.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Karolina Bartoszewicz 
e-mail: skarbnik@bydgoszcz.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Patryk Rogaczewski
e-mail: sekretarz@bydgoszcz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) - Łukasz Kopoczyński 
e-mail: vpe@bydgoszcz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Magdalena Milewska  
e-mail: vpm@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

Koordynatorzy Lokalni Programów Stałych:

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Kamila Sobczak
e-mail: lore@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out) - Edyta Trybek
e-mail: leo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in) - Ewelina Flegiel 
e-mail: leo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Michał Janiak
e-mail: lpo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Agnieszka Samek
e-mail: lora@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Katarzyna Pinkowska 
e-mail: lome@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Prawa Człowieka i Pokoju (LORP) - Aleksandra Grabarczyk
e-mail: lorp@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. English Division - Olivia Wesolowska
e-mail: zo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoszcz:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału - Maciej Lazarek

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Paweł Niewiadomski 

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Zuzanna Korbel

e-mail: kro@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

Delegat Oddziału - Kamila Sobczak  

E-mail Zarządu Oddziału: zo@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.