Zarząd Oddziału 2020/2021

Zarząd Oddziału Bydgoszcz 2019/2020

Prezydent Oddziału - Patryk Groszyk
e-mail: prezydent@bydgoszcz.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Joanna Rolka
e-mail: skarbnik@bydgoszcz.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Monika Rudewicz
e-mail: sekretarz@bydgoszcz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) - Maja Woźniakowska
e-mail: vpe@bydgoszcz.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Jan Pabijasz 
e-mail: vpm@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

Koordynatorzy Lokalni Programów Stałych:

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Katarzyna Magdziak
e-mail: lore@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Maciej Lazarek
e-mail: leo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Nathan Heimann
e-mail: lpo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Agnieszka Samek
e-mail: lora@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Dominika Grzonkowska
e-mail: lome@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Prawa Człowieka i Pokoju (LORP) - Paulina Koszykowska
e-mail: lorp@bydgoszcz.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. English Division - Michał Tusznio
e-mail: zo@bydgoszcz.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoszcz:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału - WAKAT

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Katarzyna Lipa

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - WAKAT

e-mail: kro@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

Delegat Oddziału - Patryk Groszyk 

E-mail Zarządu Oddziału: zo@bydgoszcz.ifmsa.pl

 

 

Dyżur

Dyżur SCOPE&SCORE - składanie dokumentów

8 Listopad, Piątek, 16:00 - 18:00

Biuro Oddziału Bydgoszcz IFMSA-Poland ( Sala 13B, dolny Parter, Budynek F, Rondo Jagiellonów)