Akcje

25.02

Czwartek

08:00
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Samochodowego w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 1 godzinę lekcyjną, w której wzięło udział 31 uczniów. 

24.02

Środa

09:50
W kleszczach kleszczy - Peer Education

Peer education. Zajęcia prowadzone online dla klasy 3 II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bydgoszczy. Lekcja trwała 40 minut. Celem zajęć jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób odkleszczowych. Akcja cykliczna - przeprowadzana piąty raz w tym roku akademickim.

23.02

Wtorek

09:50
Zaburzenia Odżywiania - Peer Education

Akcja mająca na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zaburzeń odżywiania, zwrócenie ich uwagi na charakterystyczne zachowania osób chorych oraz wskazanie dróg pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami. Akcja przeprowadzona w dniu 23.02.2021 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams dla klas 1b i1d w V LO w Bydgoszczy. Prowadzenie zajęć - 1 godzina lekcyjna

23.02

Wtorek

09:50
W kleszczach kleszczy - Peer Education

Peer education. Zajęcia prowadzone online dla klasy 2 II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bydgoszczy. Odbyła się jedna lekcja, która trwała 40 minut. Celem zajęć jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób odkleszczowych. Akcja cykliczna - przeprowadzana czwarty raz w tym roku akademickim.

22.02

Poniedziałek

18:30
Warsztaty USG piersi

22.02.21 odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu "Warsztaty USG". Tematyka obejmowała USG piersi. Warszaty poprowadził dr n. med. Paweł Kabata, specjalista chirurgii ogólnej. Spotkanie odbyło się w formie live za pomocą platformy Zoom. Doktor wykonywał USG u czterech pacjentek, omawiając na bieżąco obraz z ultrasonografu. W warsztatach wzięło udział ok. 360 osób. 

22.02

Poniedziałek

10:40
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Samochodowego w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 1 godzinę lekcyjną, w której wzięło udział 31 uczniów. 

19.02

Piątek

12:40
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Samochodowego w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 2 godziny lekcyjne, w której wzięło udział 62 uczniów. 

19.02

Piątek

08:50
Peer Education - Męskie Sprawy

Akcja Męskie Spawy skupia się na przedstawieniu uczniom możliwości profilaktyki i wczesnego wykrycia chorób narządów płciowych. Porusza tematy samobadania jąder, anatomii, płodności, chorób przenoszonych drogą płciową i ich leczenia, metod antykoncepcji. Przeprowadzona została w dniu 19.02.2021 w ciągu 3h lekcyjnych za pośrednictwem platformy Zoom w trzech sześćdziesięcioosobowych grupach Uczniów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

18.02

Czwartek

14:00
Nakręć się

Wyniesienie nakrętek zebranych w ciągu poprzedniego i tego roku do "serduszek" znajdujących sie przed Bazyliką.

18.02

Czwartek

12:40
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Samochodowego w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 2 godziny lekcyjne, w której wzięło udział 62 uczniów. 

17.02

Środa

11:40
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Samochodowego w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 3 godziny lekcyjne, w której wzięło udział 93 uczniów. 

16.02

Wtorek

14:35
W kleszczach kleszczy - Peer Education

Peer education. Zajęcia prowadzone online dla klasy 2 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Lekcja trwała 40 minut. Celem zajęć jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób odkleszczowych. Akcja cykliczna - przeprowadzana trzeci raz w tym roku akademickim.

16.02

Wtorek

11:40
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Samochodowego w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 1 godzinę lekcyjną, w której wzięło udział 31 uczniów. 

16.02

Wtorek

10:50
Peer Education - Męskie Sprawy

Akcja Męskie Spawy skupia się na przedstawieniu uczniom możliwości profilaktyki i wczesnego wykrycia chorób narządów płciowych. Porusza tematy samobadania jąder, anatomii, płodności, chorób przenoszonych drogą płciową i ich leczenia, metod antykoncepcji. Przeprowadzona została w dniu 16.02.2021 w ciągu 2h lekcyjnych za pośrednictwem platformy Microsoft Teams dla dwóch grup Uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

16.02

Wtorek

10:50
Pierwsza Wizyta u Ginekologa

Akcja ma na celu przybliżyć uczniom to, jak wygląda wizyta u lekarza ginekologa i jak się do niej przygotować. Omawiana jest anatomia żeńskich narządów płciowych i przebieg cyklu miesięcznego. Porusza także temat cytologii, samobadania piersi, chorób przenoszonych drogą płciową i metod antykoncepcji. Zajęcia odbyły się w formie on-line, 16.02.2021 w czasie 2 godzin lekcyjnych dla dwóch grup uczniów z IV LO w Bydgoszczy.

16.02

Wtorek

09:50
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów V Liceum Ogólnokształcące Imienia L. Kruczkowskiego w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 1 godzinę lekcyjną, w której wzięło udział 31 uczniów. 

15.02

Poniedziałek

15:15
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Samochodowego w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 1 godzinę lekcyjną, w której wzięło udział 31 uczniów. 

11.02

Czwartek

13:50
ProfiRAKtyka - Peer Education

W ramach projektu "ProfiRAKtyka" przeprowadziliśmy zajęcia online w I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, gdzie omówiliśmy najważniejsze zasady profilaktyki nowotworowej i zapoznaliśmy uczniów z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem, zwracając szczególną uwagę na możliwość zmniejszenia rozwoju nowotworów m.in. poprzez samobadanie. Wspomnieliśmy również o procesie nowotworzenia, cechach nowotworów oraz pokazaliśmy obrazy mikroskopowe komórek nowotworowych. Zajęcia trwały jedną godzinę lekcyjną. Odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez uczestników. Aktywizowaliśmy naszych uczestników poprzez zadawanie pytań w trakcie prezentacji oraz na zakończenie sprawdziliśmy ich więdzę z zakresu profilaktyki i nowotworów poprzez przygotowany quiz.

10.02

Środa

10:45
ProfiRAKtyka - Peer Education

W ramach projektu "ProfiRAKtyka" przeprowadziliśmy zajęcia online w XI LO im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, gdzie omówiliśmy najważniejsze zasady profilaktyki nowotworowej i zapoznaliśmy uczniów z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem, zwracając szczególną uwagę na możliwość zmniejszenia rozwoju nowotworów m.in. poprzez samobadanie. Wspomnieliśmy również o procesie nowotworzenia, cechach nowotworów oraz pokazaliśmy obrazy mikroskopowe komórek nowotworowych. Zajęcia trwały jedną godzinę lekcyjną. Odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez uczestników. Aktywizowaliśmy naszych uczestników poprzez zadawanie pytań w trakcie prezentacji oraz na zakończenie sprawdziliśmy ich więdzę z zakresu profilaktyki i nowotworów poprzez przygotowany quiz.

10.02

Środa

10:00
ProfiRAKtyka - Peer Education

W ramach projektu "ProfiRAKtyka" przeprowadziliśmy zajęcia online w I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, gdzie omówiliśmy najważniejsze zasady profilaktyki nowotworowej i zapoznaliśmy uczniów z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem, zwracając szczególną uwagę na możliwość zmniejszenia rozwoju nowotworów m.in. poprzez samobadanie. Wspomnieliśmy również o procesie nowotworzenia, cechach nowotworów oraz pokazaliśmy obrazy mikroskopowe komórek nowotworowych. Zajęcia trwały jedną godzinę lekcyjną. Odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez uczestników. Aktywizowaliśmy naszych uczestników poprzez zadawanie pytań w trakcie prezentacji oraz na zakończenie sprawdziliśmy ich więdzę z zakresu profilaktyki i nowotworów poprzez przygotowany quiz.