Akcje

17.03

Środa

08:50
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 3 godziny lekcyjne, w której wzięło udział 93 uczniów. 

17.03

Środa

08:00
Studenci Potrzebującym

Zorganizowano zbiórkę książek celem wsparcia akcji "Biblioteczki" Fundacji Rak'n'Roll, w ramach której wolontariusze wyposażają oddziały onkologiczne w półki z książkami. Dzięki odpowiednio dobranym pozycjom książkowym pacjenci mają możliwość zmotywowania się do walki z chorobą, zdobycia wiedzy o niej, skutecznych metodach leczenia czy dbania o siebie. 

16.03

Wtorek

09:50
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 1 godzinę lekcyjną, w której wzięło udział 31 uczniów. 

12.03

Piątek

10:40
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Samochodowego w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 1 godzinę lekcyjną, w której wzięło udział 31 uczniów. 

12.03

Piątek

08:50
Peer Education Pierwsza Wizyta u Ginekologa

Akcja ma na celu przybliżyć uczniom to, jak wygląda wizyta u lekarza ginekologa i jak się do niej przygotować. Omawiana jest anatomia żeńskich narządów płciowych i przebieg cyklu miesięcznego. Porusza także temat cytologii, samobadania piersi, chorób przenoszonych drogą płciową i metod antykoncepcji. Zajęcia odbyły się w formie on-line, 12.03.2021 w czasie 2 godzin lekcyjnych dla dwóch grup uczniów z IX LO w Bydgoszczy.

11.03

Czwartek

11:30
Peer Education Pierwsza Wizyta u Ginekologa

Akcja ma na celu przybliżyć uczniom to, jak wygląda wizyta u lekarza ginekologa i jak się do niej przygotować. Omawiana jest anatomia żeńskich narządów płciowych i przebieg cyklu miesięcznego. Porusza także temat cytologii, samobadania piersi, chorób przenoszonych drogą płciową i metod antykoncepcji. Zajęcia odbyły się w formie on-line, 11.03.2021 w czasie 2 godzin lekcyjnych dla dwóch grup uczniów z IX LO w Bydgoszczy.

10.03

Środa

12:00
Dzień Mężczyzn Zero Waste

Z okazji Dnia Mężczyzn zostały przygotowane posty zwracające uwagę na zdrowie mężczyzn i i profilaktykę w celu zwiększenia świadomości o samobadaniu a także jednoczesnego szerzenia nurtu Zero Waste.

10.03

Środa

12:00
Nie iGRAJ ze zdrowiem

Z okazji Dnia Mężczyzn zorganiozwany został konkurs mający na celu szerzenie wiedzy na temat profilkatyki nowotworów jąder i prostaty. 

10.03

Środa

11:30
Peer Education Pierwsza Wizyta u Ginekologa

Akcja ma na celu przybliżyć uczniom to, jak wygląda wizyta u lekarza ginekologa i jak się do niej przygotować. Omawiana jest anatomia żeńskich narządów płciowych i przebieg cyklu miesięcznego. Porusza także temat cytologii, samobadania piersi, chorób przenoszonych drogą płciową i metod antykoncepcji. Zajęcia odbyły się w formie on-line, 10.03.2021 w czasie 2 godzin lekcyjnych dla dwóch grup uczniów z IX LO w Bydgoszczy.

08.03

Poniedziałek

13:45
Studenci Potrzebującym

8 marca z okazji Dnia Kobiet wręczono kobietom z Domu Samotnej Matki w Bydgoszczy piękne paczki, zawierające kosmetyki do pielęgnacji dwóch firm Eveline Cosmetics i Tolpa, które wsparły nasze oddziały na poziomie ogólnopolskim. Każda kobieta tego dnia zasługuje na coś co wywoła uśmiech na jej twarzy

08.03

Poniedziałek

12:30
Dzień Kobiet - Zero Waste

Z okazji Dnia Kobiet omówione zostały wielorazowe (less waste) alternatywy dla jednorazowych produktów menstruacyjnych.

05.03

Piątek

16:00
Warsztaty Języka Migowego

05.03.2021 roku ruszyły siódme, cyklicznie odbywające się warsztaty z języka migowego. Udział w spotkaniu wzięły 4 osoby. Zajęcia zrealizowane zostały on-line za pomocą platformy Teams. Trwały 1h. Grupa poznała 40 nowych znaków. Uczestnicy czynnie biorąc udział w zajęciach, wzbogacają swoje słownictwo i coraz odważniej wkraczają w świat głuchych.

03.03

Środa

13:50
W kleszczach kleszczy - Peer Education

Peer education. Zajęcia prowadzone online dla klasy 4a i 4b Szkoły Podstawowej nr 2 w Bydgoszczy. Odbyły się dwie lekcje - jedna trwała 30 minut. Celem zajęć jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób odkleszczowych. Akcja cykliczna - przeprowadzana siódmy raz w tym roku akademickim. 

02.03

Wtorek

13:35
Psychodeliki

Zajęcia przeprowadzane dla uczniów Technikum Samochodowego w Bydgoszczy w formie on-line. Tematyką zajęć były narkotyki, jak i inne substancje psychoaktywne. Głównym celem lekcji było uświadamianie uczniów, o szkodliwym wpływie substancji narkotycznych na nasze zdrowie i życie. Akcja trwała przez 1 godzinę lekcyjną, w której wzięło udział 31 uczniów. 

02.03

Wtorek

09:50
Zaburzenia Odżywiania - Peer Education

Akcja mająca na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zaburzeń odżywiania, zwrócenie ich uwagi na charakterystyczne zachowania osób chorych oraz wskazanie dróg pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami. Akcja przeprowadzona w dniu 02.03.2021 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams dla klas 1a i1c w V LO w Bydgoszczy. Prowadzenie zajęć - 1 godzina lekcyjna

27.02

Sobota

18:00
Poznaj swoją Specjalizację- Neurochirurgia

Kolejny webinar z serii PSS, tym razem o neurochirurgii. Naszym prelegentem był dr Mateusz Szostak, neurochirurg pracujący w szpitalu w Toruniu oraz nauczuciel akademicka na Collegium Medicum UMK.  

27.02

Sobota

17:00
Język Migowy

Dnia 27.02.2021 roku odbyły się szóste warsztaty z języka migowego. W cyklicznie odbywających się zajęciach, mogła wziąć udział cała 18 osobowa grupa. Spotkanie zostało zrealizowane on-line za pomocą platformy Teams, trwało 1h. Zajęcia skupiały się na powtórzeniu dotychczas zdobytego słownictwa. Powtórzono alfabet, liczebniki oraz ponad sto znaków.

26.02

Piątek

18:00
Warsztaty EKG

Dnia 26.02.2021 roku odbyły się warsztaty EKG - prowadzącym był dr. Tomasz Fabiszak. Po wytłumaczeniu podstaw EKG prowadzący przedstawił różne przypadki kliniczne, które były interpretowane razem z uczestnikami warsztatów. 

26.02

Piątek

10:40
Peer Education - Męskie Sprawy

Akcja Męskie Spawy skupia się na przedstawieniu uczniom możliwości profilaktyki i wczesnego wykrycia chorób narządów płciowych. Porusza tematy samobadania jąder, anatomii, płodności, chorób przenoszonych drogą płciową i ich leczenia, metod antykoncepcji. Przeprowadzona została w dniu 26.02.2021 w ciągu 2h lekcyjnych za pośrednictwem platformy Zoom dla dwóch grup Uczniów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Łącznie w akcji wzięło około 150 uczniów, każda z grup liczyła trzy klasy. 

26.02

Piątek

09:55
W kleszczach kleszczy - Peer Education

Peer education. Zajęcia prowadzone online dla klasy 1 i 2 II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bydgoszczy. Lekcja trwała 40 minut. Celem zajęć jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób odkleszczowych. Akcja cykliczna - przeprowadzana szósty raz w tym roku akademickim.