Akcje

26.05

Środa

10:45
AntiTobacco - Peer Education

W klasie 1F liceum została przeprowadzona lekcja dotycząca szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych. Uczniowie poznali skład papierosa, podstawowy proces uzależnienia się od nikotyny oraz dowiedzieli się czym grozi zarówno palenie czynne, jak i bierne oraz dlaczego warto rzucić.

25.05

Wtorek

09:50
ProfiRAKtyka

W ramach projektu "ProfiRAKtyka" przeprowadziliśmy zajęcia online w IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, gdzie omówiliśmy najważniejsze zasady profilaktyki nowotworowej i zapoznaliśmy uczniów z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem, zwracając szczególną uwagę na możliwość zmniejszenia rozwoju nowotworów m.in. poprzez zaprzestanie palenia wyrobów tytoniowych. Wspomnieliśmy również o procesie nowotworzenia, cechach nowotworów oraz pokazaliśmy obrazy mikroskopowe komórek nowotworowych. Zajęcia trwały jedną godzinę lekcyjną. Odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez uczestników. Aktywizowaliśmy naszych uczestników poprzez zadawanie pytań w trakcie prezentacji oraz na zakończenie sprawdziliśmy ich więdzę z zakresu profilaktyki i nowotworów poprzez przygotowany quiz.

25.05

Wtorek

08:55
ProfiRAKtyka

W ramach projektu "ProfiRAKtyka" przeprowadziliśmy zajęcia online w IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie omówiliśmy najważniejsze zasady profilaktyki nowotworowej i zapoznaliśmy uczniów z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem, zwracając szczególną uwagę na możliwość zmniejszenia rozwoju nowotworów m.in. poprzez zaprzestania palenia wyrobów tytoniowych. Wspomnieliśmy również o procesie nowotworzenia, cechach nowotworów oraz pokazaliśmy obrazy mikroskopowe komórek nowotworowych. Zajęcia trwały jedną godzinę lekcyjną. Odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez uczestników. Aktywizowaliśmy naszych uczestników poprzez zadawanie pytań w trakcie prezentacji oraz na zakończenie sprawdziliśmy ich więdzę z zakresu profilaktyki i nowotworów poprzez przygotowany quiz.

20.05

Czwartek

09:50
W kleszczach kleszczy - Peer Education

Peer education. Zajęcia prowadzone online dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Odbyły się dwie lekcje, trwające 45 minut, łącznie udało się zaprezentować temat ok. 110 uczniom i uczennicom. Celem zajęć jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób odkleszczowych, w tym boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu. W trakcie zajęć został przeprowadzony quiz utrwalający zdobytą przez uczniów w trakcie wykładu wiedzę. Akcja cykliczna - przeprowadzana dwunasty raz w tym roku akademickim. 

10.05

Poniedziałek

10:00
Marzycielska Poczta - Kartka z Uśmiechem

Zbiórka własnoręcznie wykonanych kartek z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. 

09.05

Niedziela

02:45
29.04

Czwartek

19:00
Poznaj swoją Specjalizację- Pediatria

Kolejne spotkanie z cyklu poznaj swoją specjalizację, tym razem z pediatrii. Naszym prelegentem była Dr. Róża Hajkuś, która opwoiedziała o swojej pracy. 

27.04

Wtorek

09:50
ProfiRAKtyka- Peer Education

Lekcje nt.profilaktyki nowotworowej przeprowadzone dla Zespołu Szkół Chemicznych

26.04

Poniedziałek

09:50
ProfiRAKtyka- Peer Education

Lekcje nt.profilaktyki nowotworowej dla uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

26.04

Poniedziałek

08:55
ProfiRAKtyka- Peer Education

Lekcje nt. profilaktyki nowotworowej przeprowadzone na platformie Skype dla uczniów II LO w Bełchatowie

26.04

Poniedziałek

08:55
ProfiRAKtyka- Peer Education

Lekcje nt.profilaktyki nowotworowej dla uczniów I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

26.04

Poniedziałek

08:00
Studenci Potrzebującym

Zorganizowano zbiórkę środków higieny menstruacyjnej, w ramach akcji Studenci Kobietom, mającą na celu wsparcie kobiet w trudnej sytuacji życiowej, które z różnych względów nie mają funduszy, aby zakupić sobie środki higieny menstruacyjnej. Projekt zorganizowany we współpracy z projektem Daphne.

26.04

Poniedziałek

08:00
Studenci Kobietom - Daphne

Wspólnie z projektem "Studenci Potrzebującym" zorganizowano zbiórkę środków higieny menstruacyjnej. Akcja "Studenci Kobietom" miała na celu wsparcie kobiet dotkniętych ubóstwem menstruacyjnym, osób w kryzysie bezdomności oraz podopiecznych Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Traugutta 5, 85-122 Bydgoszcz)

23.04

Piątek

13:40
Peer Education Pierwsza Wizyta u Ginekologa

Akcja ma na celu przybliżyć uczniom to, jak wygląda wizyta u lekarza ginekologa i jak się do niej przygotować. Omawiana jest anatomia żeńskich narządów płciowych i przebieg cyklu miesięcznego. Porusza także temat cytologii, samobadania piersi, chorób przenoszonych drogą płciową i metod antykoncepcji. Zajęcia odbyły się w formie on-line, 23.04.2021 w czasie jednej godziny lekcyjnej dla klasy 2bc z II LO w Bydgoszczy.

23.04

Piątek

13:30
Psychiatria też dla ludzi

Akcja polega na przeprowadzeniu zajęć z młodzieżą na temat pojęć takich jak zdrowie psychiczne, ucząca czym są zaburzenia psychiczne, jak radzić sobie ze stresem, gdzie szukać pomocy, jak interpretować swoje emocje i zachowania oraz zapoznanie z pojęciem psychologa, psychoterapeuty i psychiatry.

23.04

Piątek

10:25
Czytamy Pomagamy

Akcja skierowana do dzieci z 6 oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzyńskiego w Bydgoszczy. W trakcie trwania akcji przygotowane zostały prezentacje do bajek i baśni, które były prezentowane przez wolontariuszy podczas spotkań online na platformie MS Teams z dziećmi ze szpitala. Podczas akcji został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą okładkę jednego z czytanych przez wolontariuszy tekstów literackich, z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

22.04

Czwartek

17:00
Dura lex, sed med: "Czy paragraf może zatrzymać karetkę?"

Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego, w którym prawnik i ratownik medyczny mieli możliwość ukazania widzom swojej perspektywy. Ratownik medyczny Jan Świtała oraz prawnik dr Marcin Berent podjęli interesujące tematy, takie jak agresja ze strony pacjenta, ograniczony zakres działań ratownika czy szeroko pojęte przepracowanie obecnej ochrony zdrowia i jego przyczyny. Spotkanie odbyło się na platformie Zoom 22 kwietnia 2021 w godzinach 17:00 - 19:00. Spotkanie na żywo oglądało około 80 osób, link został opublikowany na wydarzeniu na Facebooku. Promocja wydarzenia obejmowała utworzenie wydarzenia na Facebooku, w którym udostępniliśmy 4 posty informujące o celu spotkania oraz zaproszonych gościach.  Wydarzenie "Dura lex, sed...

22.04

Czwartek

13:30
Psychiatria też dla ludzi

Akcja polega na przeprowadzeniu zajęć z młodzieżą na temat pojęć takich jak zdrowie psychiczne, ucząca czym są zaburzenia psychiczne, jak radzić sobie ze stresem, gdzie szukać pomocy, jak interpretować swoje emocje i zachowania oraz zapoznanie z pojęciem psychologa, psychoterapeuty i psychiatry.

22.04

Czwartek

11:50
W kleszczach kleszczy - Peer Education

Peer education. Zajęcia prowadzone online dla klas drugich II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bydgoszczy. Odbyły się tego dnia dwie lekcje, trwające każda 40 minut, łącznie udało się zaprezentować temat ok. 60 uczniom i uczennicom. Celem zajęć jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób odkleszczowych. Akcja cykliczna - przeprowadzana jedenasty raz w tym roku akademickim. 

22.04

Czwartek

09:50
ProfiRAKtyka- Peer Education

W ramach projektu "ProfiRAKtyka" przeprowadzone zostały zajęcia online w I LO im. Feliksa Fabianiego w Radomsku, gdzie omówiono najważniejsze zasady profilaktyki nowotworowej i zapoznaliśmy uczniów z Europejskim Kodeksem Walki z Rakiem. Zajęcia trwały dwie godziny zegarowe. Aktywizowano naszych uczestników poprzez zadawanie pytań w trakcie prezentacji oraz na zakończenie sprawdzono ich wiedzę z zakresu profilaktyki i nowotworów poprzez przygotowany quiz.