polski english

Kwalifikacja KROK PO KROKU!

UWAGA!
Nie można jednocześnie starać się o wyjazd ze SCOPE i SCORE.
Pamiętajcie o tym w momencie składania dokumentów!

Możliwy jest wspólny wyjazd max. 3 osób w ramach tzw. kwalifikacji łączonej -> więcej informacji znajdziecie w zakładce Kwalifikacja Łączona

Przed złożeniem aplikacji na WYMIANĘ NAUKOWĄ SCORE należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem SCORE (dostępny w zakładce "Regulamin").

___________________________________________________________

 

1. Wszyscy aplikujący na wymianę naukową SCORE muszą być członkami IFMSA-Poland!

Więcej info z zakładce: Dołącz do nas!

Na wymianę naukową SCORE mogą jechać studenci wszystkich kierunków Uczelni Medycznych, po każdym roku studiów!

UWAGA:

- studenci ostatniego roku mogą ubiegać się o wyjazd na wymianę naukową, jeśli planowana data zakończenia wymiany naukowej nie jest późniejsza niż 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku ukończenia studiów.

- osoby spoza kierunku lekarskiego proszone są o kontakt z LORE na 7 dni kalendarzowych przed terminem kwalifikacji, w celu sprawdzenia, czy interesujące ich kontrakty są dla nich dostępne!


2. Wybór max. 3 krajów.

Więcej informacjitutaj -> Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany

3. Złożenie wymaganych dokumentów

Wszystkie niżej wymienione dokumenty znajdują się z zakładce Pliki do pobrania!
- Kwestionariusz kwalifikacyjny -> więcej informacji tutaj 
- Certyfikat językowy SCORE -> więcej informacji tutaj
- Dowód wpłaty za składkę członkowską 2018/2019
- Udokumentowanie działalności naukowej wymienionej w kwestionariuszu kwalifikacyjnym (ewentualne ksero abstraktów, potwierdzenia działalności w kołach naukowych itp.)

DEADLINE składania dokumentów:

14 listopada 2018r.

Dokumenty można składać na dyżurach LEO i LORE w sali nr 013B w budynku F na Rondzie Jagiellonów

jednak osoby, które będą chciały złożyć dokumenty po 10 listopada i posłużyć się oceną z egzaminu wpisaną do usos, zobowiązane są do samodzielnego zgłoszenia się do sekretariatu SJO i załatwienia przepisania oceny na certyfikat SCORE (wzór certyfikatu znajdziecie w zakładce Do pobrania!)

 

 

4. Komisja Kwalifikacyjna- przydzielanie punktów

Zadaniem Komisji jest sprawiedliwie przydzielić punkty wszystkim osobom aplikującym na wyjazd SCORE, zgodnie z punktacją podaną w Regulaminie SCORE IFMSA-Poland:
- Egzamin językowy -> punkt 7.3.3 oraz 7.3.4
- Aktywność naukowa -> punkt 7.4
- Publikacje naukowe -> punkt 7.5
- Działalność w STN, nagrody oraz wyróżnienia w konkursach, na kongresach oraz konferencjach -> punkt 7.6
- Średnia ocen -> punkt 7.8

 UWAGA!!! Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji!
Liczony jest TYLKO czynny udział.

 

Dalsze etapy procesu kwalifikacyjnego:

5. Weryfikacja punktacji przez Koordynatora Narodowego ds. Wymiany Naukowej

6. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach SCORE

23.11.2018r. - Ogłoszenie listy ogólnopolskiej wczesnej SCORE

18.12.2018r.- Ogłoszenie listy ogólnopolskiej późnej SCORE

do 10.02.2019r. – wybór projektów oraz składanie dokumentów zgodnie z EC danego kraju (dotyczy wszystkich zakwalifikowanych osób)

 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail
© 2019 IFMSA-Poland Oddział Bydgoszcz
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl